Semináře

Zde najdete podrobnosti k aktuálním seminářům, pro další semináře listujte prosím níže.

Laskavě a v klidu – meditačně-terapeutická setkání

Pravidelné týdenní setkávání se u praktikování meditace otevřené pozornosti s malými odbočkami do psychoterapeutické a buddhistické teorie.

Vhodné hlavně pro začátečníky a ty s myslí začátečníka.

Probíhá: každou středu 17:00-18:15 hod

Cena: 200,- / setkání
Na svou první návštěvu se prosím přihlaste mailem na: allthera.info@gmail.com

Kapacita skupiny je omezená, dáme vám vědět, zda je pro vás volné místo.

S sebou: polštářek, deku, popř. meditační stoličku.

Vede: Petr Knotek, info viz www.allthera.cz

Odkaz mistra Tunga – potěšení z akupunktury

Čtvrtý běh intenzivního praktického výcviku

Milí přátelé čínské medicíny,
Dovolte mi pozvat vás na třetí běh intenzivního akupunkturního výcviku Odkaz mistra Tunga – potěšení z akupunktury.
Tungově akupunkturní tradici vděčím za hodně. Dala mi pochopení toho, co vlastně dělám, když dělám akupunkturu, skrze to mi dala šanci být v akupunktuře kreativní. Je to umění vycházející z porozumění harmonizačním principům, vztahům mezi meridiány a oblastmi těla, nikoliv ze stereotypních symptomatických kuchařek typu „na tenhle syndrom tyhle body“. Principy, které jsem se naučila v rámci Tungovy akupunktury, mi pomohly lépe porozumět i jiným akupunkturním přístupům. Dala mi možnost žasnout nad elegantními postupy a jejich působivými výsledky. Tungovu
akupunkturu jsem se učila v zahraničí od vynikající akupunkturistky Susan Johnson, https://tungspoints.com/susan-johnson-l-ac/, která roky studovala u Miriam Lee, osobní žákyně mistra Tunga, dále od vynikajícího akupunkturisty, učence a vysokoškolského profesora Henriho McCanna, https://www.pacificcollege.edu/about/faculty/mccann-henry-daom-dipl-om-lac, který měl to štěstí se sám učit od Wei Chieh Younga, osobního žáka mistra Tunga.
Níže naleznete všechny základní důležité informace, v případě dotazů se na mě prosím obraťte.

V případě vážného zájmu o účast se prosím ozvěte co nejdříve. V tuto chvíli je běh 2024 téměř plně obsazen.

Těším se na inspirativní setkání. Akupunktura Mistra Tunga žije!
S přátelským pozdravem

Mgr. Gabriela Schwarzová, MSc. in Advanced Oriental Medicine

Odkaz mistra Tunga – potěšení z akupunktury

Kdy a kde: 30.8.-1.9.2024 v terapeutickém centru Allthera, Perunova 8, Praha 3

DOBROVOLNÝ PŘÍPRAVNÝ DEN pro ty, kdo se chtějí před kurzem „rozcvičit“. V sobotu 20.7. v Alltheře v čase 10:00-16:00– přijít může každý, kdo je na kurz závazně přihlášen, cílem je prakticky potrénovat akupunkturní techniku a připomenout některé akupunkturní koncepty, aby nám to potom na Tung kurzu šlo pěkně od ruky. Účast na přípravném dni je v ceně kurzu a je
vhodná zejména pro studenty bez pravidelné akupunkturní praxe a pro začínající akupunkturisty. Prosím potvrďte mi, zda se přípravného dne zúčastníte.

Pro koho: Malá skupina do deseti účastníků. Pro ty, kdo mají základní či pokročilejší vhled do akupunktury, případně pokročilejší vhled do teoretických základů čínské medicíny. Je potřeba mít absolvován rok teoretických základů čínské medicíny + věnovat se studiu tuiny či akupunktury. Pokud byste rádi přišli a nejste si jisti, zda na to stačíte, kontaktujte mě.

Co je Tungova akupunktura: Rodová akupunkturní tradice vycházející z klasických děl (především Ijing, Neijing a Nanjing), uplatňující důsledně logiku vzájemných harmonizačních vztahů mezi meridiány. Používá celé tělo, klasickou akupunkturu rozšiřuje o vlastní lokalizace. Kromě celých končetin bohatě využívá mikrosystém ruky, plosky nohy i obličeje, také meziprostorů mezi meridiány.
Pracuje zásadně distálně a využívá malý počet jehel. Posledním žijícím pokrevním dědicem této tradice byl mistr Dong Ching Chang (Tung Čching Čchang, 1916-1975). Tungův rod pocházel z provincie Shandong, Tung díky tomu, že bojoval proti komunistům na straně čínských republikánů (Kuo Min Tang), strávil většinu svého dospělého života na Taiwanu, který je díky tomu dnes hlavním centrem Tungovy akupunkturní tradice. Tung byl uzavřený člověk, akupunkturista, voják a učitel. O jeho osobním životě je toho známo málo, je však jisté, že svou rodovou akupunkturní tradici miloval – proto, aby nezanikla, ji také předal skupině žáků, kteří s ním nebyli nijak pokrevně spřízněni a umožnil také její šíření mimo Taiwan do dalších zemí. Láska a úcta k tradici mu nebránila rodový systém
inovovat a obohacovat o vlastní nápady a v tomto duchu podporoval i svoje žáky. Je to můj hrdina.

Co se naučíte: Základní principy Tungovy akupunktury, tedy využití harmonizačních vztahů v akupunktuře a porozumění tzv. holografickému principu, tedy tomu, jakým způsobem se jednotlivé regiony těla v sobě vzájemně zrcadlí a jak to lze využít pro hledání účinné akupunkturní intervence. Jak Tungova tradice pracuje s různými hloubkami vpichu jehly a jak se staví k různým retenčním
časům (= jak dlouho jehla zůstává na místě) a k různým technikám stimulace jehly. Přehled o desítkách často užívaných bodů a kombinací včetně jejich unikátních lokalizací a včetně praktického nácviku lokalizace a tréninku vpichu. Dále získáte podklady k dalšímu samostatnému studiu – skripta, odkazy na další prameny k samostudiu (dobré knihy, videosemináře).

Co je potřeba umět, abyste „z toho něco měli“: Základní definice kategorií bodů (wushuxue, yuanxue, luoxue, xixue), základní povědomí o průběhu meridiánů, základní znalost teorie zangfu, teorii denní cirkulace yingqi (lidově tzv. „orgánové hodiny“), píchnout akupunkturní jehlu (abyste to na semináři nedělali poprvé v životě). Není nutné být přeborníkem v lokalizaci akupunkturních bodů –
budeme používat unikátní lokalizace a vše si ukážeme. Pokud byste se semináře rádi zúčastnili a máte pochybnosti, zda se na to hodíte, prosím kontaktujte mě, promluvíme si o tom.

Kolik to stojí: 8500 Kč (zahrnuje lektorné, skripta, akupunkturní pomůcky, možnost přístupu na follow-up setkání)

Kontaktujte mě, pokud by peníze pro vás měly být jedinou překážkou – jistě najdeme řešení.

Dotazy a přihlašování na gabriela.schwarzova@gmail.com

Přihlásit se e-mailem
Již proběhlo:

Šest oddílů v akupunktuře 1 – taiyin, shaoyin, jueyin. Seminář pro praktiky a studenty čínské medicíny.

Šest oddílů v praktické akupunktuře. První část – taiyin, shaoyin, jueyin. Znáte fyziologii šesti oddílů a umíte ji využít pro diagnostiku a sestavování akupunkturních kombinací?

V přednáškové části budu čerpat z poznatků doktora Wang Ju Yi a jeho žáka Jasona Robertsona, vynikajících akupunkturistů moderní doby, kteří na hluboké znalosti fyziologie šesti oddílů staví jak při palpační diagnostice, tak při výběru akupunkturních kombinací. Dále představím práci doktora Daniela Keowna, který se zabývá propojováním fyziologie západní medicíny s fyziologií klasické čínské medicíny a jeho vynikající vhledy zpřístupňují akupunkturu lékařům a fyziologům, zároveň akupunkturistům vzdělaným v čínské medicíně umožňují hlubší porozumění metaforám klasické čínské medicíny. Tito autoři zásadně změnili moje porozumění čínské medicíně a obohatili moji terapeutickou praxi – díky nim se značně zpřesnily moje diagnostické schopnosti a můj výběr jak při vytváření akupunkturních kombinací tak při využívání bylinných směsí. Pomohli mi věci pochopit místo toho, abych se je jen snažila po někom opakovat bez hlubšího porozumění. Věřím, že totéž tito mistři moderní akupunktury mohou udělat i pro vás. V odpolední části budeme mít prostor věnovat se do hloubky dotazům a příkladům, zájemci mohou přinést kazuistiky z vlastní praxe, ke kterým chtějí získat inspiraci a zpětnou vazbu.

Tento diagnostický den bude poslední, který proběhne v roce 2022, další diagnostické dny a semináře pak můžete vyhlížet zase až v roce 2023.

Termín: 22.10. 2022 v čase 10:00 – 17.30

Kde: Allthera, Perunova 8, Praha 3, zvonek 014
S sebou:  přezuvky či tlusté ponožky, pokud chcete, tak také informace ke kazuistikám, které chcete sdílet v odpolední části a získat k nim inspiraci a zpětnou vazbu
Kapacita: 10 účastníků

Lektor: Mgr. Gabriela Schwarzová – viz tým Allthera, diagnostické vhledy obohacuje o zahraniční prameny získané studiem na Norther College of Acupuncture, York a na postgraduálních zahraničních seminářích

Cena: 2500 Kč

Dotazy a přihlašování na gabriela.schwarzova@gmail.com

Přihlásit se e-mailem

Jak rozumět tělu? Tělo jako součást terapeutického vztahu

Pravidelná rozvojová setkání pro všechny terapeuty pracující s tělem.

Prostor pro výměnu zkušeností, objevování možností porozumění tělu, hledání hranic profesionálního terapeutického vztahu, zvládání obtížných situací, objevování zdrojů pro dobrou a dlouhodobě udržitelnou terapeutickou práci.

 Lektoři: Petr Knotek, biosyntetický psychoterapeut (viz www.allthera.cz )

Tereza Katolická, fyzioterapeutka (viz innerlook.eu)

 Představení:

V rámci pravidelných 1,5-hodinových webinářů budeme sdílet zkušenosti, diskutovat o klientech a rozvíjet naši reflexi. Zároveň se budeme inspirovat pohledem somatické, procesorientované a archetypové psychoterapie na práci s tělem/tělesným procesem a představivostí. V rámci každého setkání projdeme 3 bloky: teoretickou inspiraci z psychoterapie, případovou studii a diskusní blok zaměřený na vaše otázky, problémy, nápady, pochybnosti, úspěchy. Setkání budou inspirativní i s ohledem na „jiskření“ mezi somatickou psychoterapií a fyzioterapií…

Očekávejte prosím diskusní formu, těšíme se na vaše zapojení a energii.

 Témata do diskusního bloku:

 • Strečink nebo malý vědomý pohyb – o používání síly a představivosti
 • Tělo jako kosti a svaly aneb jaký koncept těla vyznáváte
 • Analgetikum před cvičením a někdy i po něm – kolik bolesti je dobré a jak s ní pracovat
 • „Svlékněte se“ aneb intimita a hranice v práci terapeuta
 • „Tak už se konečně uvolněte“ čili chytré a blbé intervence
 • Nenosit si bolest domů, tedy malý exkurz z psychohygieny
 • Jak a kdy odmítnout klienta? Jak a kdy zapojit kolegy z jiné metody?

Cena za setkání: 250,-

Rozsah: 2 hodiny/3 setkání

Max počet účastníků: 15

Termíny do konce roku 2022: 3.3, 17.3., 31.3. vždy v 18:30–20:30 hod.  (potkáme se v rámci platformy Zoom)

 Jak se přihlásit: na mail allthera.info@gmail.com napište „Hlásím se na webinář  ….“ (místo teček doplňte vaše celé jméno a adresu). Tímto mailem budete závazně přihlášeni na první webinář, nikoliv na pravidelné setkávání.  

Přihlásit se e-mailem

Moxa – japonské techniky
Workshop pro praktiky čínské medicíny

U dobrého praktika čínské medicíny to často voní moxou! Moxujete málo, protože si nejste jistí, jak na to? Moxujete málo, protože vám vadí dým? Pak vám může pomoci znalost japonských technik, které jsou jemné, produkují méně kouře a nabízejí fantastické terapeutické možnosti – silný a okamžitý účinek na yuanqi, silný a přitom vyvážený doplňující účinek u všech typů obtíží vyžadujících doplňování, a to i za přítomnosti horkosti. Zrníčková moxa také představuje alternativu u lidí, kteří z různých důvodů nesnesou aplikaci akupunkturních jehel nebo v situacích, kde přímou aplikaci jehel praktikovi zapovídá zákon.

Co nás čeká:

 • Praktický trénink přípravy a použití japonské zrníčkové moxy- královny moxovacích technika – a příklady moxovacích sestav v terapeutické praxi.  Japonská zrníčková moxa je technikou přímého požehování, přesto ji však lze provádět jemným a zcela nebolestivým způsobem. Po aplikaci japonské zrníčkové moxy nevznikají žádné jizvy.
 • Demonstrace a vyzkoušení dalších moxovacích nástrojů a trénink postupů, jako je příprava moxy na jehle, použití moxovací dýmky a několik technik využití moxovacích kužílků (s podložkami i bez).
 • Srovnání kvality různých typů moxovací vaty a moxovacích pomůcek.

Účastníci semináře obdrží startovací balíček moxovacích pomůcek, aby v technikách mohli rovnou samostatně pokračovat.

Termín: 20. 11. 2021 v čase 10:00 – 17.30

Skupina: maximálně 8 účastníků

Lektor: Mgr. Gabriela Schwarzová – viz tým Allthera, techniky japonské moxy studovala v zahraničí pod vedením Stephena Birche, věhlasného praktika a vědce věnujícího se více než dvacet let japonským akupunkturním školám

Cena: 3000 Kč

Přihlásit se e-mailem

Ba Gang, co má hlavu a patu
Diagnostický seminář pro praktiky čínské medicíny

Ba Gang – Osmerá Osnova. Základní diagnostický postup klasické čínské medicíny, v každém studiu je obsažen, však umíme ho provést tak, aby nám k něčemu byl?

V semináři vám nabízím ucelený procesní postup, jak Ba Gang provést, se zvýšeným důrazem na palpaci, přímé pozorování a výstup diagnostiky relevantní pro akupunkturu. Věděli jste, že Ba Gang vlastně nesouvisí se syndromologickou diagnostikou z pohledu Zang Fu, a že v ní dokonce ani nemusí vyústit? A co teprve, že například na ose Biao-Li je v akupunktuře nezbytné začlenit palpační nálezy a uplatnit znalosti o meridiánovém systému – že se vlastně jedná také o topografickou úvahu, která vrstva meridiánového systému je zasažena? Umíte sami sobě i klientovi položit ty správné otázky, abyste Ba Gang úvahu relevantní pro akupunkturu dokázali provést?

Přijďte si spolu se mnou tréninkovým způsobem na praktických příkladech rozšířit a prohloubit své diagnostické schopnosti.  Ať mají naše Ba Gang úvahy konečně hlavu a patu!

Termín: 9.1. 2022 v čase 10:00 – 17.30

Skupina: maximálně 12 účastníků

Lektor: Mgr. Gabriela Schwarzová – viz tým Allthera, diagnostické vhledy obohacuje o zahraniční prameny získané studiem na Norther College of Acupuncture, York a na postgraduálních zahraničních seminářích

Cena: 2500 Kč

Přihlásit se e-mailem

Dialog s osobní minulostí 1

Experimentální webinář o jemné práci s tělem a duší na svých „starých“ trápeních určený pro všechny, které opakovaně něco v životě obtěžuje a rádi by tomu začali lépe rozumět.

 V rámci cyklu 4 dvouhodinových webinářů se naučíme, jak začít léčit trápení kořenící třeba až v raném dětství. Vysvětlíme si také vliv těchto „starých“ obtíží na naši schopnost dobře vnímat sebe sama i ostatní. Součástí webinářů bude i nabídka malých emočně-tělesných cvičení a návod, jak z nich pro sebe vytěžit maximum. Úvodní seminář bude vysvětlovat kontext této sebeléčebné práce, a proto bude účast na prvním webináři nezbytná.

 Témata:

 1. Úvod do kontextu vývojového traumatu. Co je vývojové trauma a jaké má pro nás důsledky v dospělosti? S čím se jako děti musíme vyrovnat a jak se nám to může povést? Jak vývojové trauma „rezonuje“ v těle a jak souvisí s vážnými nemocemi? A jak s ním my budeme v rámci webinářů pracovat?
 2. Pohodlně se usaďte a vnímejte klid. Kde a kdy se cítíte v pohodě? O koho se můžete opřít? Co „děláte“, když jste unavení? Cvičení na vnímání a korekci stresu. Procvičování tišících aktivit a strategií. Prohlubování dobrého kontaktu se sebou.
 3. Naše potřeby, zdroje a radosti. Co je cyklus naplňování potřeb? Jak projevujete emoce? Jak se máte ve svém těle? Co je kompenzace a vyhýbavé chování? Cvičení na práci s pozorností a jejím přesměrováním k sobě a vlastnímu léčení.
 4. Druzí jako podpora a radost. Mentální „mapy“ a „historické“ zkušenosti formující naše očekávání od vztahů. Teorie primární vazby a co prakticky znamená pro naši běžnou zkušenost s druhými. Mám ve svém životě jasno? Návody jak „trénovat“ malou změnu ve vztahových zkušenostech. Cvičení na dobré držení osobních hranic.

Termíny:
13.5., 20.5., 27.5. a 3.6. 2021 vždy v 18–20 hod.  (potkáme se v rámci platformy Zoom)

Cena za cyklus: 1900 Kč

Jak se přihlásit: do 10. 5. 2021 na mail allthera.info@gmail.com napište „Hlásím se na webinář Dialog s minulostí 1 .“  V příhlašovacím e-mailu uveďte vaše celé jméno a adresu (= údaj pro fakturaci).

 

Lektor: Petr Knotek, https://www.allthera.cz/#terapeuti

Můžeme vám slíbit dobrodružné sebeobjevování!

Jídlo jako lék – po tomto webináři si budete s jídlem umět poradit

Připravili jsme pro vás unikátní ucelený webinář zaměřený na jídlo a stravování. 

Po velice úspěšném pilotním běhu v prosinci 2020 je tu další příležitost se semináře zúčastnit. Seznámíte se s důležitými principy a recepty z pokladnice klasické čínské medicíny. Poznáte, že někdy stačí i malé změny k tomu, aby vaše zdraví bylo pevnější.

Náš webinář vás naučí, jak poznat, které potraviny a kombinace vám škodí a které naopak prospívají. Budete potom samostatně a pružně upravovat svůj jídelníček a také vylepšovat či vymýšlet vlastní recepty. 

Stravování je velké téma stojící na třech důležitých základních principech, webinář je proto rozdělen do tří navazujících setkání. Každé setkání trvá 90 min a dalších 30 min je vyhrazeno pro diskusi a dotazy.

Webinář povede Mgr. Gabriela Schwarzová, trapeutka čínské medicíny s kvalitním vzděláním v oboru a s víceletou terapeutickou praxí, která úvod do dietetiky dle čínské medicíny vyučuje také budoucí terapeuty na 1. škole čínské medicíny v Praze. Více: https://www.allthera.cz/#terapeuti

Termíny jednotlivých online setkání:

Seminář již proběhl, v případě zájmu o účast v dalším běhu semináře nás prosím kontaktujte.

19.3. 18:00-20:00  Jídlo jako lék 1
Základní energetické vlastnosti potravin a jejich kombinací.

26.3. 18:00-20:00  Jídlo jako lék 2
Čtyři roční období v jídelníčku z pohledu ročního energetického cyklu.

8.4. 18:00-20:00  Jídlo jako lék 3
Stravování podle individuální tělesné konstituce.

Cena třídílného webináře je 1200,-Kč. V ceně webináře jsou zahrnuty písemné podklady ve formátu pdf.

Jak se přihlásit:
Pro přihlášení zašlete e-mail na adresu allthera.info@gmail.com. Do předmětu, prosím, uveďte „Jídlo jako lék“.  Do obsahu e-mailu uveďte vaše celé jméno a poštovní adresu (= povinný údaj pro fakturaci). Přihlašování probíhá do 16.3.2021

Vnímej své tělo

Zážitkový seminář pro 8 účastníků rozdělený na 4 podvečery. Je vhodný pro všechny, kdo chtějí zažít zajímavý rozhovor se svým tělem, zvýšit svoji vnímavost a rozšířit porozumění vlastním potřebám. Seminář může významně inspirovat všechny, kteří pracují s lidmi (například manažery, pedagogy, psychology, soc. pracovníky). Budeme poznávat techniky a koncepty somatické psychoterapie a věnovat se praktické práci s tělem.

Co se naučíte:

 • Jak ulevit svému napětí.
 • Jak pracovat s neklidem.
 • Jak obohatit život o věci/zážitky/oblasti, které Vám mohou sloužit jako důležitý zdroj radosti a regenerace.
 • Jak si v životě najít dobrý rytmus (aktivita/odpočinek, prosazení/stažení se atd.).
 • Jak být v dobrém kontaktu se svými potřebami (tělesnými, emočními i sociálními).

Termíny:
Aktuálně není vypsán nový termín, v případě zájmu o účast na dalším běhu semináře nás prosím kontaktujte.

Kde: Allthera, Perunova 8, Praha 3

Cena: 2.900,- (za jeden běh)
Přijďte prosím neformálně oblečeni. Součástí programu bude pauza na svačinu. K dispozici budou čaje všemožného charakteru.

Jak se přihlásit:
Závazné potvrzení Vaší účasti zašlete do 30.6. 2020 na mail allthera.info@gmail.com.
V přihlašovacím e-mailu prosím uveďte: celé jméno, povolání a co Vás v rámci semináře nejvíce zajímá. Do předmětu e-mailu uveďte prosím název semináře a o jaký běh se jedná (I či II či oba). Po odeslání přihlášky obdržíte instrukce pro platbu kurzovného.

Lektoři: Gabriela Cabrnochová, terapeut, a Petr Knotek, terapeut.

Kompenzuj svůj stres

Zážitkový seminář pro 8 účastníků rozdělený na 3 podvečery. Budeme využívat cvičení a techniky z jógy, mindfulness a dalších somaticko-relaxačních metod. Seminář je vhodný pro všechny, které zajímá, jak zvládat vypjaté situace či dlouhodobý stres.

Co se naučíte:

 • Rychlá první pomoc při stresu – cvičení a formy „uzemnění“.
 • Vizualizace a exprese napětí – kresba a tvořivé zacházení s „přetlakem“.
 • Sledování dechu a práce s tělem – základní techniky pro úlevu od stresu.
 • Práce s osobní vizí – co je pro mě v životě důležité a jak to promítnout do každodenního života
 • Tvorba „filtrů“ a seberegulace – ochrana před přehlcením informacemi a plány.

Termíny:
Seminář již proběhl, v případě zájmu o účast v dalším běhu nás prosím kontaktujte.

Cena: 2.600,- (za jeden běh)

Přijďte prosím neformálně oblečeni. Součástí programu bude pauza na svačinu. K dispozici budou čaje všemožného charakteru.

Jak se přihlásit:
Závazné potvrzení Vaší účasti zašlete do 30.6. 2020 na mail allthera.info@gmail.com.
V přihlašovacím mailu prosím uveďte: celé jméno, povolání a co Vás v rámci semináře nejvíce zajímá. Do předmětu mailu uveďte prosím název semináře a o jaký běh se jedná (I či II či oba). Po odeslání přihlášky obdržíte instrukce pro platbu kurzovného.

Lektoři: Jana Mladá, lékařka a terapeutka a Petr Knotek, terapeut a lektor.

Jak zvládat krize

Čtyřdílný zážitkový seminář pro 10 účastníků je postaven na poskytnutí informací a technik, které vám mohou pomoci při zvládání krizí různého typu – nečekaných a akutních (např. pandemie) nebo třeba souvisejících s proměnami životních rolí (např. rozchod, příchod rodičovství či změna kariéry). Je plný příkladů a praktických doporučení, která mohou být užitečným klíčem ke zvládání krizí bez trvalých zranění na duši či na těle. Konceptuálně bude seminář vycházet z teorie krizové intervence a integrované psychoterapie.

Co se naučíte:

 • Jak psychika ovlivňuje naše rozhodování.
 • Co jsou životní vzorce a jak souvisí s krizí a jejím řešením.
 • Jaké jsou typy krizí a jak se s nimi vyrovnávat.
 • Jak zvládnout úzkost/paniku a dlouhodobě trvající špatnou náladu.
 • Jaké jsou příznaky počínající deprese a jiných často se vyskytujících duševních obtíží.

Termíny:
Seminář již proběhl. V případě zájmu o účast v dalším běhu nás prosím kontaktujte.

Kde: Allthera, Perunova 8, Praha 3

Cena: 2.900,-

Jak se přihlásit:
Závazné potvrzení Vaší účasti zašlete do 30.6. 2020 na mail allthera.info@gmail.com.
V přihlašovacím mailu prosím uveďte: celé jméno, povolání a co Vás v rámci semináře nejvíce zajímá. Do předmětu mailu uveďte prosím název semináře. Po odeslání přihlášky obdržíte instrukce pro platbu kurzovného.

Lektor: Petr Knotek, terapeut a lektor.